วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมรับน้อง (สาขาวิชาชีววิทยา) ปีการศึกษา 2557

             กิจกรรมนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่จะมีการ อบรม สั่งสอน และชี้แนะ เรื่องต่างๆให้กับน้องใหม่ในแต่ละสาขา โดยมีการจัดกิจกรรมให้น้องๆ

กิจกรรมดอกคูนเกมส์ ครั้งที่ 45

            กิจกรรมนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะทั้งมหาวิทยาลัย โดยจะมีการเชียร์ และ เต้นหลีด 

กิจกรรมปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 6

              กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้มีสืบต่อกันมาจนมาถึงปีที่ 6 ในการปืนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 6 จะมาการปืนไถ่เขาเข้าถ้ำ  ให้นักศึกษาเข้าไปเดินชมในถ้ำจอมพล ในถ้ำก็จะมีพระพุทธรูปให้เข้าไปกราบไหว้ ภาพปะติกรรมฝาพนัง มีหินงอก หินย้อย ที่สวยงามมาก